Zorg voor balans in sociale media strategie

Zolang sociale media een vaste plek hebben in het leven van mensen, zou hun rol bij merken en bedrijven niet onderschat moeten worden, maar zeker ook niet overschat.

Volgens het jaarlijkse Nationale Sociale Media Onderzoek van Newcom Research & Consultancy waarover Marketingfacts onlangs berichtte, valt op dat het vertrouwen in sociale media en de ontwikkeling van de rol van sociale media lijken af te nemen.

In aantallen gebruikers blijft Facebook de grootste in Nederland, gevolgd door YouTube. LinkedIn is in aantallen gebruikers groter dan Twitter maar in dagelijkse gebruikers is Twitter groter. LinkedIn en Twitter dalen relatief het hardst.

En dan is er nog Google+. Dit platform groeit relatief het hardst en zit volgens het onderzoek tegen de aantallen gebruikers van Twitter aan. De vraag is of niet veel mensen een account hebben maar er (nog) geen gebruik van maken. De komende tijd zal uitwijzen of de groeiende populariteit aanhoudt van nieuwe sociale platformen zoals Instagram (meest populair), Pinterest, SnapChat en Foursquare.

Als bijna 9 op de 10 Nederlanders van sociale media gebruikmaken kun je er niet om heen.

Crisis communicatie

Er zijn in 2014 vast nog steeds bedrijven waar alleen de marketingafdeling budget heeft om de potentiële mogelijkheden te onderzoeken voor interactie met klanten en ervaring op te doen met sociale media. Het allergrootste belang dat een bedrijf echter heeft, is ervoor te zorgen dat er voldoende budget en mensen beschikbaar zijn om sociale media te monitoren, te interpreteren en snel te kunnen reageren om zo een crisissituatie te kunnen voorkomen. Het komt voor dat bedrijven eerst een crisis nodig hebben om hiervan overtuigd te raken. Het beschermen van de reputatie zou echter in elk bedrijf voorop moeten staan.

Kansen voor Marketing PR

Dat sociale media ook kansen bieden betwist ik niet. Waar ik voor hoed zijn de risico’s. De inspanningen en resultaten van Marketing PR activiteiten via sociale media worden namelijk negatief beïnvloedt zodra een merk of bedrijf een issue niet tijdig oppakt of niet kundig afhandelt en dit publiek wordt.

Idealiter is er bij een bedrijf een webcare-team opgetuigd en tevens budget voor een aanwezigheid op de belangrijkste platforms voor interactie met de belangrijkste stakeholders, zoals bijvoorbeeld de media, analisten, investeerders en klanten. De nauwe samenwerking tussen de verschillende afdelingen (b.v. Sales, Marketing, Corporate Communicatie, Investor Relations, klachtenafdeling) is sinds de opkomst van sociale media een feit. Als een bedrijf via hetzelfde platform met verschillende doelgroepen in contact treedt, zullen de verschillende afdelingen de boodschappen moeten coördineren. Die samenwerking was al nodig tussen marketing communicatie en corporate communicatie in het print tijdperk, met als verschil dat de digitale wereld een veel hogere omloopsnelheid kent voor wat betreft nieuws, advertenties, reacties etc.

Kennis vergaren

Als jouw doelgroep gebruik maakt van een bepaald platform, zorg dan dat jij als merk of bedrijf op de hoogte bent van wat hen bezig houdt door te observeren en eventueel met hen in contact te treden. Met de kennis die je vergaart kun je dan eveneens je voordeel doen in bijvoorbeeld productontwikkeling of relatiebeheer.

Samenvattend

  1. Beweeg je niet actief op sociale media zonder dat je weet waarom en zonder dat je eerst in orde hebt hoe je met een eventueel issue om moet gaan.
  2. Enige terughoudendheid bij managers die nog niet van het nut van sociale media overtuigd zijn, zou alleen verdedigbaar zijn als men zou doelen op de eventuele kansen die sociale media bieden.
  3. Wat managers minimaal op orde moeten hebben is hoe ze met sociale media omgaan in geval er een issue of crisis dreigt.

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.